ALAPÍTÓINK

Postás Szakszervezet
Tóth-Szöllős András
Távközlési Szakszervezet
Magyar Írószövetség
Postás Szakszervezet
Magyar Posta Zrt.
http://www.elefantfilm.hu
http://www.tavkozlesiszakszervezet.hu
http://www.iroszovetseg.hu
http://www.postasszakszervezet.hu
http://www.posta.hu

MEGALAKULÁSUNK

Az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány múltja röviden:

2009 januárja óta működik, hagyományai hosszú időre nyúlnak vissza. „Elődje” - a Postás Szakszervezet Központi Könyvtára - több mint ötven évig szakszervezeti fenntartással önállóan működő közkönyvtár és ellátó központ volt.

Megalakulása óta nyilvános könyvtárként is működött Budapesten a VI. ker. Benczúr u. 27-ben. A Magyar Posta három részre válása után, mint a Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány Központi Könyvtára folytatta a munkát. Beépült az alapító vállalatok mindennapjaiba, szolgáltatásait igényelték és szerették a dolgozók, akárcsak a VI. kerület lakossága. Megszüntetésének pillanatában hálózatában több mint 4000 beiratkozott olvasója volt.

Működését TEMI támogatásból, alapítói hozzájárulásból, saját bevételeiből és adományokból fedezte.

Az alapító társaságok közül a MATÁV 2002 közepén megszüntette az alapítvány támogatását, majd egy évvel később az Antenna Hungária Rt is. Akkor a Magyar Posta Zrt. egyedüli alapítói támogatóként biztosította a zavartalan működést, azonban 2008-ban jelezte, hogy 2009-től már nem tudja a forrást az alapítvány rendelkezésére bocsátani a szükséges összeget.

A Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány kuratóriuma 2008. júliusában döntött a központi könyvtár megszüntetéséről. Több cél is lebegett a szemünk előtt:
Szándékuknban állt Az 1890-es évek óta felhalmozott értékes könyvállománynak, a nagy múltú könyvtár hagyományainak és magas színvonalú, korszerű szolgáltatásaink megmentése lehetőség szerint valahol a VI. kerületben, a nyilvános könyvtár olvasóinak kedvéért.

Kapcsolatba léptünk a Magyar Írószövetséggel, amelynek volt egy nem működő kb. 120 ezer kötetes könyvtára. Tárgyalásaink eredményeként székházukban helyet kapott a Benczúr utcában működő nyilvános könyvtárunk teljes anyaga. Megállapodásunk értelmében „bérleti díj gyanánt“ a Magyar Írószövetség – szintén nyilvános – könyvtárát is mi kezeljüki. A befogadás feltételeként minőségi szolgáltatást ígértünk, igyekszünk ennek megfelelni.

A könyvállományt, a működéshez szükséges bútorokat, munkaeszközöket 2008. december 30-án hivatalosan is átvettük a Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány ügyvezető igazgatójától.

A Postai és Távközlési Művelődési alapítvány három alapítója, az Antenna Hungária Rt, A Magyar Posta Zrt és a Magyar Telekom Nyrt. képviselői még a Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány kuratóriumának ülésein ígéretet tettek a könyvtár helyzetének megnyugtató rendezésére. Ezt az ígéretüket a törvényi kötelezettségüket messze meghaladó módon teljesítették.

Finanszírozták a Magyar Írószövetség raktárának bővítését, megteremtve ezzel a lehetőséget kölcsönző állományunk befogadására. Tulajdoni hányaduk arányában állták a költségeit a könyvek, bútorok és egyéb eszközeink költöztetésének is. E nélkül a segítség nélkül a könyvtár megmentésére irányuló minden erőfeszítésünk hiba való lett volna.

Az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány életre hívásához megnyertük alapítónak:
a Magyar Írószövetséget,
a Magyar Posta Zrt.-t,
a Postás Szakszervezetet a Távközlési Szakszervezetet és
Tóth-Szöllős András fotográfus-operatört.
Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság 2008. december 22-ével jogerősen bejegyezte.

Új szervezetként 2009-ben felvételt nyertünk a Területi Művelődési Intézmények Egyesületébe.
Ez lehetővé tette, hogy induljunk az állami támogatás elnyeréséért kiírt pályázaton és jelentősen hozzájárul financiális biztonságunk megteremtéséhez.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel hagyományosan jó a kapcsolatunk (2003 óta él könyvtárellátási szerződésünk), így már amikor a Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány kuratóriuma az intézmény sorsát tárgyalta, felajánlották a központi könyvtár teljes állományának elhelyezését. Budapesten a XIV. ker. Szugló u 47-ben kaptunk raktárnak megfelelő helyet.

 

A Magyar Telekom Nyrt.– nél lévő könyvtárainkban a költözködés idejét leszámítva – tekintettel a megmutatkozott igényre és a jó kapcsolatra – önkéntes, díjazás nélküli munkával 2008 év végégig folytattuk a kölcsönzést. Azóta folyamatosan élő könyvtárellátási szerződésünk van.

Itt nemcsak a letéteket látjuk el és működtetjük mi magunk, hanem már az előző években kezelésre átvettük, leltároztuk új helyre költöztettük a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság Városház utcai könyvtárát a Petőfi Sándor utcába (4420 kötet), a Horváth Mihály téri könyvtárat pedig a Fehérvári útra (13 988 kötet).

Ezek szünetelő önálló szakszervezeti könyvtárak voltak, azóta mi gondoskodunk róluk.

A költözködés végeztével – 2008. november elsejétől – ugyanígy működtettük a Magyar Írószövetség könyvtárát is.

Sikerült megállapodnunk arról, hogy a postás intézményekben lévő letéteink helyben, lezárva, őrizve ott maradhassanak, így az újra indulásnál elég legyen majd a könyvszekrényeket, könyvtárszobákat kinyitni és újból elkezdeni a kölcsönzést. A postás üdülőkben lévő könyvtárakat már kinyittuk. Egyelőre szünetelő postai hálózatunk szinte az egész ország területét lefedi.

Könyvtárunk átélt rendszerváltozásokat, számtalan munkahelyi és könyvtári átszervezést. Ez a mostani volt a legnagyobb erőpróba számunkra. Nem is valószínű, hogy sikert értünk volna el, ha nincs annyi segítő kéz, amely támogatott bennünket. Nélkülözzük ugyan egy nagyobb intézmény biztonságot nyújtó hátterét, de könyvtárosaink képzettek, rugalmasak, szeretik a hivatásukat és alkalmazkodni tudnak a legkülönbözőbb körülményekhez is.

A Magyar Írószövetség, a Magyar Posta Zrt., a Magyar Telekom Nyrt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Postás Szakszervezet, a Távközlési Szakszervezet és a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete volt a legnehezebb időkben segítségünkre.

Budapest, 2009. április 5.

Keömley Eszter
könyvtárvezető,
az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány ügyvezetője