A Magyar Írószövetség Könyvára köszönetet mond mindazoknak az alkotóknak és könyvkiadóknak, akik eljuttatják alkotásaikat, kiadványaikat a könyvtár részére.
A könyvtári állomány gyarapításának jelenleg egyetlen módja az ajándékozás, így külön köszönet illeti meg azokat, akik fontosnak tartják azt, hogy műveik, kiadványaik bekerüljenek a könyvtár állományába, s ily módon eljuthassanak a könyvtár olvasóihoz.

LEGÚJABB KÖNYVEINK:

Szerzők ajándéka 2013-ban:

Bakonyi István :"Hogy elfogadjanak..." : Petrőczi Éva költői pályája (Fekete Sas Kiadó)
Bálint Péter :Meseértés és értelmezés
Barna T. Attila :Régi kintorna dallamára
Bartusz-Dobosi László :Egy élet térképe : Tüskés Tibor pályaképe
Benke László :Hová lett aranytrombitád?
Cseke J. Szabolcs :Áldatlan aratás
Csák Gyöngyi:Ecsetvonások
Czakó Gábor :Világvége 1962-ben? : Pécsregény
Czigány György: Révfalu álom
Czigány György: Zsoltár : vers és vers-háttér
Deák Csillag Kölüs Lajos :Fókuszváltás
Dienes Eszter :Lélekállás-jelentés
Eliot-Romhányi :Macskák (Rigó Béla ajándéka)
Farkas Gábor :Vallását kereső hit : tanulmány
Fazekas József :Tőkesúly : versek
Fazekas József :Parádék napnyugta hamujában
Fazekas József :Válasz
Fehér József :Könyörtelen szerelem
Fehér József :Üzenet
Fehér József :Nap és szív : novellák
Gyimesi László :Táviratok Na'Conxipánból
Gyimesi László :Ez egy másik folyó : versek
Hubai Gruber Miklós :Döntetlen
Hubai Gruber Miklós : Nyaklánc
Jahoda Sándor :Tizenhét szótag
Kis Antónia :Ki szeret jobban? : novellák
Kiss Irén :Nietzsche Zarathustrája az ezredfordulón
Költői Budapest, Budapest költői (szerk.: Bozók Ferenc)
Lipcsey Emőke :Taurus blogja
Madarász Imre :A legfényesebb századforduló
Madarász Imre :Változatok a halhatatlanságra
Marafkó László :Tigrismentők : ifjúsági regény
Marosi Gyula :A nílusi krokodil : elbeszélések
Nyíri Erzsébet :Őriznek a szavak
Az okos nyúl : állatmesék
Oláh János :Nagyító fény : válogatott versek
Oláh Zoltán :Virágom, virágom
Oromszegi Ottó :Egy fagottos haikui
Oromszegi Ottó :Fagottszólók a szív húrjain
Paládi József :Határövezet : regény
Paládi József :A zöldséges maffia
Pécsi Sándor :Tudóspásztor
Petrőczi Éva :Áfonyahegyi jegyzetek
Petrőczi Éva :A hetedik angyal
Petrőczi Éva :A patak éneke
Pósa Zoltán breviáriuma : írók, költők, kort (Pósa zoltán ajándéka)
Pósa Zoltán :Egy az Isten : új versek
Simon Erika :Csukás István :Csak a derű óráit számolom : Beszélgetés Csukás Istvánnal
Réfi János :Faludy mozaik
Rentsch Piroska :Kistekeri - Nagytekeri : mesék, versek
Rilke:Őszi nap : válogatott versek
Rózsássy Barbara:Éjszakai tárlat : versek
Rózsássy Barbara :A suttogással telt szoba
Rózsássy Barbara :Túl a sivatagon
Sarusi Mihály :Simonyitól Simonyiig
Suhai Pál :Kísértetek kora : válogatott és új versek
Suhai Pál :Szigorú napok
Sütő Csaba András :Disintegration
Szabó Bogár Imre :A nagy folyam felé
Szabó Bogár Imre :A mindenség átvérzése
Szabó Bogár Imre :Örökös hiány : versek
Szabó Kázmér :Életek kiállítása
Szabó Kázmér :Megszépülés : egy fiktív életút
Szabó László Tibor :Klímamenekültek : novellák
Szárnyalás : győri antológia 2011
Széll Tibor :Holdudvar kutyái
Széll Tibor :A viharsarki remete ; Lápvirág
Szlovák népmesék
Táncol a téllel a nyár
Tarján Tamás : Egy évad akváriuma : színikritikák
Ungváry Zsolt :Hal áll L-en

Könyvkiadók ajándéka 2013-ban:

Hét Krajcár Kiadó:
Gődény Endre :Tájolás a tájban
Kálmán Mária :Drámák
Rádiós emlékek - olvasmányélmények

Székely Dezső*:Amí­g a harang szól

Kortárs Kiadó:
Hász Róbert :A künde : regény
Hász Róbert :A Vénusz vonulása
Halász Margit :Vidróczki-kódex
Sárközi Mátyás : A bizarr évei
Sárközi Mátyás : Vízszintes zuhanás
Sárközi Mátyás :Tamperdü : az elveszett Zugliget nyomában

Magyar Napló Kiadó:
A tábornok nyugdí­jba megy : vietnámi novellák
Az év esszéi, 2012 : antológia
Az év novellái, 2012 : antológia
Az év versei, 2012 : antológia
Bárhová elindulhatunk : Turku város hat költője
Ecclesia Agathea : a 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötetete és népének hanglemezei
Adorján Viktor :Világváltó Nevenincs, a Meselegény
Banner Zoltán :Hátra ne nézz! : válogatott versek
Ferdinandy György :Pók a víz alatt : novellák
Filip Tamás :Kő, papír, olló : versek
Iancu Laura :Kinek a semmi a mindene : versek
Illyés Gyula :Ráadás élet : válogatott és kiadatlan írások
Kürti László :Testi misék : versek
Nagy Zoltán Mihály :A sátán fattya : regény
Oszajca:Az öröm szenvedése : válogatott versek
Rakús:Alkoholista történetek : novellák
Stachura:Szekercelárma avagy : és más írások
Sverák:A csaló : elbeszélések
Szebényi Ildikó :Tartozol : versek
Vasadi Péter :Világpor : versek
Végh Attila :Virrasztó Jenő álmai : novellák
Nyolcáz esztendős a ferences rend I-II.
Fölmagasodik hirtelen : tizenkét finn költő
Both Balázs :Ha nem marad kimondatlan : verse
Barna T. Attila :Régi kintorna dallamára
Az év versei, 2013 : antológia
Az év novellái, 2013 : antológia
Kocsis Csaba :Kádár vitéz útja
Kiss Tamás :Két űr közt híd : válogatott versek Mirtse Zsuzsa :Sötétkamra : előhí­vott versek
Szabó Palócz Attila :A legvidámabb tárhely
Kovács István :"Egy a lengyel a magyarral"
Kontra Ferenc :Idegen : trilógia
Jakab-Köves Gyopárka:A konokok
Serfőző Simon*:Égig érő nyár
Babits Mihály válogatott versei
Ferdinandy György :Mélyebbre : elbeszélések
Csender Levente :Murokszedők : novellák
Hogyan őriztük meg... : Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma a házasság megőrzéséről szóló díjnyertes műveiből
Sorsfordulók : Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Életút-pályázatának díjnyertes műveiből
Kiss Judit Ágnes :A keresztanya : Szomor Veron történetei
Kelemen Lajos*:Árnyalatok igazsága
Léka Géza*:Puskás dekázik
Szakály Sándor :Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették
Minden mindenre vágyik : Antológia Mezey Katalin 70. születésnapjára
Emmanuel:A szomszéd szoba : regény
Alföldy Jenő :Igézet és magyarázat
Énekek Szent László király tiszteletére
Péntek Imre :Hajtűkanyar : versek, 2002-2012
Tornai József :A semmi ellen : versek
Utassy József emlékkönyv

Metropolis Media Kft.:
Árnyak és rémek
Baxter:Időhajók
Clarke:Bölcső
Haldeman:Örök háború
Kivirüüt:Okkultisták klubja
Lukjanenko: Őrök világa
Lukjanenko: Éjjeli őrség
McDevitt: Echo
Sawyer:WWW : világtalan
lonczewski: Agypestis
Strugackij: A bíborszínű felhők bolygója
Strugackij: A hétfő szombaton kezdődik
Willis: Ítélet könyve
Wilson: Kronolitok
Wigniewski-Snerg: A lator evangéliuma

Rím Kiadó:
Madár János :Gyanútlan világ
Vilcsek Béla*:Költőportrék : értelmezések

Szerzők ajándéka 2012-ben:

Antal Barnabás: Hárfa (Kráter, 2011)
Balajthy Ferenc: Szappanbuborék (Vörösmarty Társaság, 2012)
Bertalan Tivadar: Bertalan (Agroinform, 2012)
Czigány Zoltán: Az utolsó mondat (ajándékozó: Czigány György)(Hungarovox, 2012)
Escher olvasókönyv (szerk. Móser Zoltán) (Illyés Gyula Megyei Könvtár, 2012)
Ferdinandy György: Útközben : Michel naplója (Hét Krajcár Kiadó, 2012)
Finta Edit: Áttűnések (Szerzői kiadás)
Finta Edit: Fiumei ablakok (Timp Kiadó)
Fölmagasodik hirtelen: tizenkét finn költő (Ford.: Jávorszky Béla)(Magyar Napló, 2012)
Gyimesi László: Az ember, aki lejött a hegyről : egyszerű történet : [regény] (Littera Nova, 2012)
Kántás Balázs: Túl a médiumokon : Paul Celan költészetének mediális aspektusai (Uránusz 2012)
Kántás Balázs: Jelentésvadászat : Paul Celan néhány szokatlan szóösszetételének vizsgálata (NAP Alapítvány, 2012)
Kántás Balázs: Röntgenkép : 56 vers 7 stációban (Cédrus Műv. Alapítvány-Napkút, 2012)
Ónody Éva: Visszaszögezett csillagok : utódok az elődökről (Kairosz, 2011)
Paládi József: A bécsi utas : novellák (Dunapress, 2011)
Paládi József: Csodálatos élet : regény (Dunapress, 2011)
Rigó Béla: Nálatok laknak-e állatok? (Ulpius-ház, 2012)
Szeitz János: Kitaszítottak : korképek a huszadik századból : három drámamonológ (Z-Press, 2012)
Szénási Ferenc: Italo Calvino (Osiris-Századvég, 1994)
Szepes Erika: A mocskos mesterség : gondolatok a paradigmaváltásról (Hungarovox, 2012)
Széplaky Gerda: Az ember teste : filozófiai írások (Kalligram, 2011)
Vasy Géza: Versvilág : válogatott tanulmányok (Krónika Nova, 2012)
Weiner Sennyey Tibor: Gül Baba : elbeszélés 33 rózsamagban (Kelet Kiadó, 2012)

Kiadói ajándékok 2012-ben:

Balassi Bálint Asztaltársaság:
Rebbenő madár : Marschalkó Zsolt emlékére(rajz: Földi Péter)

Cédrus Műv. Alapítvány-Napkút Kiadó
Hossche, Sidronius :A szenvedő Krisztusról

Hungarovox Kiadó:
Ádám Tamás: Tetovált csuhébabák : összegyűjtött versek, 1982-2010
Balla Máté: Fejtetőre állított kép : 2006-2012
Somos Béla: A szerelem bolondja lenne ...? : a szerelem öt évszaka

Kortárs Kiadó:
Ambrus Lajos: Lugas - tertium datur
Czigány Magda: Szigetmagyarság - londoni magyar sziget : a Szepsi Csombor Kör rövid története
Elek Tibor: Állítások és kérdések : tanulmányok, esszék, kritikák, beszélgetések, viták
Kiss Anna: Lepkék útján a lélek
Szabó Zoltán: Amerikai jegyzetek
Szörényi László: Éljen Kun Béla! Susy nimfomán
Gyöngykapu : határon túli magyar írok antológiája vál. és szerk. Fekete Vince
Wilheim András: Alkalmak 2.

Magyar Napló Kiadó:
A szarvas-szultánkisasszony : török népmesék (2011)

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva:
Djukiéc, Iren: Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből

Metropolis Media Kft.:
Arkagyij és Borisz Sztrugackij: A hétfő szombaton kezdődik
Baxter, Stephen: Időhajók
Clarke, Arthur Charles: Bölcső
Haldeman, Joe: Metropolis Media
Kivirüüt, Kersti: Okkultisták klubja
McDevitt, Jack Echo: Metropolis Media
Szergej Lukjanyenko: Őrök világa

Nagyvilág Kiadó:
Ronning, Helge: A lehetetlen szabadság : Henrik Ibsen és a modernitás

Nap Kiadó:
Ady Endre: A világosság lobogója alatt
Görömbei András: Irodalom, nemzet, harmadik út : esszék, tanulmányok
Juhász Előd: Kocsis Zoltán : beszélgetéseink tükrében : 40 év interjúi
Korányi Kinga: Lizzie Blue : regény
Tóth Erzsébet: Kőrózsa

Orpheusz Kiadó:
Onfray, Michel: Az utazás elmélete : a földrajz poétikája (ford. Romhányi Török Gábor)

Rím Könyvkiadó:
Kelemen Lajos: Égni másért se : válogatott esszék

Román Hungarológiai Társaság:
Kultúrák határán I. ( szerk. Bányai Éva)
Kultúrák határán II. (szerk. Bányai Éva)
Narratívák párbeszéde (szerk. Bányai Éva)
Pupp Réka: Bevezetés a szövegtanba
Szonda Szabolcs: Literatura maghiarća din Romăania : aspecte cronologice đsi nođtiuni de bazća = Romániai magyar irodalom : kronológia és alapfogalmak

Széphalom Könyvműhely:

Báger Gusztáv: Mégis, mégse, mégis
Jókai Anna: Éhes élet
Mezey Katalin: Bolygópályák
Mezey Katalin: Holdének és más versek gyerekeknek
Szenti Ernő: Időtest
Tranströmer, Thomas: Boltívek végtelenje
Tranströmer, Thomas: Az emlékek látnak


Szerzők ajándékkönyvei 2011-ben:

Alföldi paletta : [csongrádi alkotóközösség antológiája 2011] (szerk. Góg János)(Raszter)
Baán Tibor: Visszajátszás (Hét Krajcár Kiadó)
Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül : báró Eötvös József katolicizmusa (Kairosz)
Bayer Béla: A vajúdás gyönyöre : válogatott és új versek (Babits)
Benke László: Az élet szerelme (Hét Krajcár)
Burány Nándor: Articsóka : regény Forum Könyvkiadó
Carroll, Lewis: A Snyárk-vadászat (ford. Mann Lajos) (Drámatéka)
Czigány György: 80 nyár (Szent István Társulat)
Cseke J. Szabolcs: Áldatlan aratás : ezredváltás testamentum, ráadás : versek (Uránusz)
Csontos János: Delelő : összegyűjtött versek, 2002-2010 (Magyar Napló)
Dobozi Eszter: Sánta Kata : regény (Magyar Napló-Írott Szó Alapítvány)
Ferenczi László: 74 : Ferenczi László versei (magánkiadás)
Hadabás Ildikó, H.: Kinn a bárány, benn a farkas...? : novellák (Hungarovox)
Hubert Ildikó: Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája (Luther)
Gil Won Li: Napfénypalást : koreai versek (ford. Weiner Sennyey Tibor (Pluralica)
Isten virgácsai : a "kárpátontúli szovjet magyar" ateizmus breviáriuma, 1948-1986 (szerk.: M. Takács Lajos(MKKM)
Kalász István: A zsebtolvaj : a színlelés regénye (zEtna-Basiliscus)
Kanizsa József: Tizenkét hónap versei (Krúdy Irodalmi Kör)
Kántás Balázs: Merítés : kritikák a kortárs magyar líra tárgyköréből (Z-füzetek)
Kántás Balázs: Orpheusz : versszimfónia 50 tételben (Napkút K)
Kilián László: Tengeri : regény (BabelPress)
Kis Antónia: Szívroham a gleccsertavon : novellák (Hungarovox)
Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága (Osiris)
Konczek József: Vogul szigorlat (Napkút)
Koppány Zsolt: Derengő városmúlt egy budapestitől, budapestieknek, budapestiekről : válogatott és új esszék, történetek (Kairosz)
Lehoczki Károly: Elgurult gyöngyök (Szerző)
Merényi Krisztián: Maradj nyugton, hullácska (Babelpress)
Papp Zoltán, P: Érzékkövek (Napkút)
Radnai István: Valahol (Littera Nova)
Sarusi Mihály: A csabai Szajnán (M. Téka Erkel S. Kvház)
Sarusi Mihály: Hun fohász (Búvópatak Alapítvány)
Szabó László Tibor: A lázadás : kisregény és novellák (Szerző)
Szántó Miklós: Megjegyzések a globalizáció új korszakváltásáról (Akadémiai)
Szarka István: Zöld karácsony : 101 vers 2009-2010-ből (Hungarovox)
Szerdahelyi István: Nemzet és nemzeti kisebbség : világosan és keményen arról, amiről annyit locsognak (Eötvös J. Kvk.)
Zászlós Levente: Valóság a mitológiában : tanulmányok, kritikák (Szerző)

Kiadói ajándékok 2011-ben:

Bolgár Kulturális Fórum:
Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai

Felsőmagyarország Kiadó:
Antal Balázs: kézikönyv a határátlépéshez : tanulmányok, esszék, kritikák +1 beszéd
Fecske Csaba: A hús pogány éneke : erotikus versek

Helikon Kiadó:
Jurij Poljakov: Gödölye tejben

Hét Krajcár Kiadó:
Albert Zsuzsa: Éghetetlen, mint a főnix : [beszélgetések a századforduló jeles alkotóival]
Baán Tibor: Visszajátszás

Hungarovox Kiadó:
Csernák Árpád: Két év : egy kaposvári színész naplójából
Farkas Gábor: Törzsét tartó ág : [versek]
Györke Zoltán: Ingajárat : regény Hungarovox
Hesz Tamás: Révület : [versek] Hungarovox
Kósa Csaba: A megsebzett cédrus : tárcák, jegyzetek
Pozsgai Györgyi: Aphrodité, távolodóban : versek
Szirmai Péter: Mániákus bibliofília : novellák
Tóth Gyula, Sz: Tanári notesz 5 : manó a hegy mögött : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2010
Veszelka Attila: Amikor a hamvasztómester sírni kezd : versek

Kortárs Könyvkiadó:
Bálint Péter: Hangok csupán
Benyhe János: Ráadás dohogó
Hammerstein Judit: A márki és az orosz bárka
Kibédi Varga Áron: Szép napok
Kiss Anna: Jár nyomomban
Kolozsi Orsolya A szöveg árnyéka
Kolozsvári Papp László: A diák utolsó története
Vári Fábián László: Tábori posta : Szovjet mundérban Poroszföldön

Magyar Napló Kiadó:
Bíró Gergely: Oroszlánkeringő
Csontos János: Delelő
Dobozi Eszter: Sánta Kata
Falusi Márton: Fagytak poklaid
Ferdinandy György: Kérdések Istenkéhez
Horkay Hörcher Ferenc: A Dante-paradoxon
Hurban-Vajanský, Svetozár: Száraz hajtás : regény
Iancu Laura: Szeretföld : elbeszélés
Kalász Márton összes verse
Kovács Imre válogatott írásai
Nagy Gábor: Angyalaid mind repülni tudnak
Németh László: Történet és vallomás : Írások a magyar irodalomról 1. : tanulmányok, esszék, kritikák
Oláh János: Száműzött történetek : novellafüzér
Salamon Konrád: A harmadik úton : magyar irodalmi és történelmi sorsfordulók : tanulmányok, esszék, cikkek
Az év versei 2011
Az év novellái 2011
Az év esszéi 2011

Múlt és Jövő Kiadó:
Szomory Dezső: A párizsi regény
Tordai Zádor: Hogyan lehet valaki Európában zsidó, Walter Benjamin?

Nagyvilág Kiadó:
Miłosz, Czesław: Metafizikai pauza

Napkút Kiadó:
Adonyi Sztancs János: Elprédált elit : arisztokratának nem jár bocsánat? : szociográfia
Ébert Tibor: Örvényben : egymásra dobált emlékek

Pannon Írók Társasága:
Péntek Imre: Dalba fog az ember

Ráció Kiadó:
Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában

Rím Kiadó:
Arcok és énekek : verses antológia, 2011

Százak Tanácsa:
Itt élned, élned kell : a Százak Tanácsa emlékezése Fekete Gyulára

Tipp Cult Kft.:
Ladik Katalin: Belső vízözön. versek
Térey János: Szétszóratás
Vörös István: A Kant utca végén. jazz